#Respect-kampanja puolustaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta

27.4.2016 klo 07:00

Kirjoita käteesi #RESPECT, ota selfie ja postaa someen. Ole mukana puolustamassa seksuaalista itsemääräämisoikeutta, toisten kunnioittamista ja yhteiskuntarauhaa. Tule mukaan!

Seksuaalinen häirintä on herättänyt viime kuukausina laajasti keskustelua. Vaikka aihe on saanut nyt paljon palstatilaa, asiana seksuaalinen häirintä ei ole uusi. Seksuaalinen kaltoinkohtelu on valitettavasti ollut osa suomalaista arkipäivää aina. Puristelua, koskettelua, kouraisuja, vihjailuja, kaksimielisiä juttuja, yksityisyyteen meneviä kommentteja, väkisin suutelua, kajoamista toisen itsemääräämisoikeuteen.

Kenenkään ei tulisi joutua fyysisen eikä sanallisen häirinnän kohteeksi. Jokaisella on oikeus sanoa ei. Jokaisella on oikeus itse määrittää oman koskemattomuutensa rajat.

Laaja joukko toimijoita halusi yhdistää voimansa tämän tärkeän asian takia. Me toimimme erilaisten ihmisten parissa. Olemme jalkautuneina siellä, missä ihmiset kokoontuvat. Kuulemme erilaisia tarinoita ja olemme uhrien apuna. Näemme vastaanottokeskusten arkea. Vastaamme hämillään olevien nuorten puheluihin. Puutumme rikolliseen toimintaan. Olemme tukena siellä, missä tarvitaan turvallista aikuista.

Ei kuitenkaan riitä, että ainoastaan me teemme töitä tämän tärkeän asian puolesta. Tämä asia kuuluu jokaiselle.  Sinä voit vaikuttaa. Kunnioita, #RESPECT
 

Rikoslaki 20:5a§
”Joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.”


Yhdessä seksuaalisen itsemääräämisoikeuden, toisten kunnioittamisen ja yhteiskuntarauhan puolesta:

Helsingin poliisilaitos
Helsingin kaupunki
Aseman  Lapset ry
Naisjärjestöt Yhteistyössä­ NYTKIS ry
Naisasialiitto Unioni
Pakolaisneuvonta ry
Nuorten Exit Maahanmuuttovirasto Tukinainen ry
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kirkon  Ulkomaanapu
Naisten Linja
Monika-Naiset liitto ry
AI-Biir  Lähimmäisapu ry
Väestöliitto ry / Nuorten toiminnot
Helsingin Diakonissalaitos
Luona Oy
Monik ry
Sosiaali-  ja terveysministeriö
Sisäministeriö
 

 
 
 

#Respect-kampanja puolustaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta