Väestöliitto kannattaa translain uudistamista

28.6.2017

Mediatiedote 28.6.2017

Väestöliitto: Suomeen tarvitaan transsukupuolisten itsemääräämisoikeutta turvaava lainsäädäntö

Väestöliitto esittää, että hallitus aloittaa valmistelun sukupuolivähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi. Väestöliitto kannattaa translain uudistamista ja korvaamista sukupuolen moninaisuuden tunnustavalla ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien transsukupuolisten itsemääräämisoikeutta turvaavalla lainsäädännöllä. Nykyinen translaki loukkaa yksilön kehollista koskemattomuutta, itsemääräämisoikeutta ja oikeutta perhe-elämään.

Suomalaisessa yhteiskunnassa tieto transihmisyydestä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Ymmärrämme jo, etteivät kaikki ole sukupuoleltaan yksiselitteisesti naisia tai miehiä. Ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia. Väestöliitto haluaa tukea jokaisen oikeutta määritellä oma sukupuolensa ja seksuaalisuutensa.

Suomen nykyinen translaki (laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 563/2002) säätää ehtoja transsukupuolisen henkilön juridisen sukupuolen vahvistamiselle. Omaksi koetun sukupuolen vahvistamiseksi transsukupuoliselta ihmiseltä vaaditaan 18 vuoden ikää, lääketieteellisen prosessin läpikäymistä sekä lisääntymiskyvyttömyyttä, mikä edellyttää hormonihoitoa tai sukuelinkirurgiaa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 6.4.2017 antaman päätöksen mukaan transihmisten pakkosterilisointi on ihmisoikeusloukkaus. Itsemääräämisoikeutta rajoittavaa lainsäädäntöä on jo ryhdytty muuttamaan monissa maissa. Suomen perustuslaki säätää ihmisten yhdenvertaisuudesta, kieltää syrjinnän ja säätää myös henkilökohtaisesta vapaudesta ja koskemattomuudesta.

Näistä lähtökohdista Väestöliitto esittää, että hallitus aloittaa valmistelun sukupuolivähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi. Koska asiaan liittyy eettisesti, juridisesti, lääketieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä kysymyksiä, valmistelu on tärkeä tehdä laajapohjaisessa työryhmässä, jossa transihmisiä edustavat järjestöt ovat edustettuina, Väestöliitto painottaa.

Uusien säännösten lähtökohtana tulee olla transihmisten itsemääräämisoikeuden sekä kehollisen koskemattomuuden kunnioittaminen. Tarkoituksena on oikeudellisen ja lääketieteellinen prosessin eriyttäminen toisistaan niin, että henkilötunnuksen ja nimen muuttamisen voi kukin täysi-ikäinen tehdä omalla ilmoituksellaan. Samalla laista tulee poistaa vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Oikeus lääketieteelliseen hoitoon ja henkilön omiin tarpeisiin perustuviin muihin palveluihin tulee turvata osana terveyspalveluja.

Väestöliitto katsoo, että mahdollisuus sukupuolen vahvistamiseen oman kokemuksen perusteella tulee kyseeseen myös alle 18-vuotiailla nuorilla. Kun nuori virallisesti tunnistetaan hänen sukupuolikokemustaan vastaavalla henkilötunnuksella ja nimellä, hänet voidaan kohdata oikein varhaiskasvatuksessa, koulussa ja muissa palveluissa.  Alaikäisten sukupuolen vahvistamismenettely tulee säädösvalmistelussa suunnitella YK:n lapsen oikeuksien sopimus huomioiden siten, että lapsen edun, lapsen osallisuuden ja lapsen kuulemisen periaatteet toteutuvat.

Lisätiedot:
Eija Koivuranta, Väestöliiton toimitusjohtaja
eija.koivuranta(at)vaestoliitto.fi, 050 574 1775

Väestöliiton translakikannanotto

Väestöliitto on strategiansa mukaan ihmisoikeustoimija, joka turvaa lasten ja nuorten tasapainoista kasvua sekä vaikuttaa perheiden ja koko väestön hyvinvoinnin, seksuaaliterveyden ja -oikeuksien sekä ihmisten moninaisuuden arvostamisen puolesta Suomessa ja kansainvälisesti.

 
 
 

Väestöliitto kannattaa translain uudistamista