Väestön presidentti – mitä ehdokkaat vastasivat kyselyymme

11.1.2018

Väestöliitto kysyi kaikilta presidenttiehdokkailta heidän ajatuksiaan siitä, miten Agenda 2030:ä pitäisi toteuttaa. Mielestämme valtiovallan korkeimman arvojohtajan tehtävä on olla kestävän kehityksen, globaalin oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien puolustaja. Olemme tähän mennessä saaneet vastaukset kuudelta ehdokkaalta eli Tuula Haataiselta, Pekka Haavistolta, Sauli Niinistöltä, Nils Torvaldsilta, Matti Vanhaselta ja Paavo Väyryseltä.

Kysymyksemme liittyivät Suomen kehityspolitiikkaan, kestävän väestökehityksen turvaamiseen maassamme, maahanmuuttajien perheenyhdistämiseen ja Suomen haasteisiin seksuaali- ja lisääntymisterveydessä ja -oikeuksissa.

Agenda 2030, jonka valtioiden johtajat hyväksyivät vuonna 2015 YK:n huippukokouksessa, velvoittaa valtioita toimimaan taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseksi. Toimintaohjelma on ihmisoikeusperustainen ja sen keskeisenä periaatteena on, ettei ketään jätetä kehityksen ulkopuolelle. Suomi on lupautunut olemaan yksi Agenda 2030:n toimeenpanon edelläkävijöistä.

Yksi keskeinen tekijä kestävän kehityksen, ihmisten hyvinvoinnin ja tasapainoisen elämän kannalta on seksuaalioikeuksien toteutuminen. Näitä ovat mm. oikeus päättää omasta seksuaalisuudesta, oikeus tietoon ja seksuaaliterveyspalveluihin ja oikeus suojella itseään ja tulla suojatuksi sekä oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen seksuaalisuuden osalta. Näiden oikeuksien toteutuminen lisää tasa-arvoa, vähentää köyhyyttä globaalisti ja siten edistää yhteiskunnan kehitystä kestävästi.

Tutustu ehdokkaiden vastauksiin.

Nostamme somekanavillamme ehdokkaiden vastauksia (aakkosjärjestys) perjantaina, maanantaina ja tiistaina.

Lue lisää Agenda 2030:sta

 
 
 

Väestön presidentti – mitä ehdokkaat vastasivat kyselyymme