Kyselymme kertoo: Moni kokee ystävät perheenjäseniksi

8.3.2018 klo 09:00

Väestöliiton Perheystävällisesti töissä -hankkeen Perheen määritelmä -kyselyn tuloksia

Perheen määritelmä -nettikyselyllä kerättiin vuoden 2018 alussa tietoa sadoilta vastaajilta siitä, miten he itse määrittelevät oman perheensä. Kyselyssä painotettiin, että omaan perheeseensä kuuluvaksi saa nimetä keitä tahansa, riippumatta mistään virallisesta perheen määritelmästä, sukulaisuudesta tai vastaavasta.

Kyselyyn tuli 788 vastausta. Katso yhteenveto kyselyn tuloksista täältä.

Keitä vastaajat kokivat omaan perheeseensä kuuluvaksi?

Vastauksia tuli 691 yksilöllistä kuvausta. Moni oli pohtinut kysymystä laajastikin, kuin pysähtyen sen äärelle todella miettimään, keitä haluaa tässä perheekseen nimetä. Osa oli halunnut nimenomaan korostaa keitä perheeseen ei kuulu, vaikka he olisivatkin ihan lähisukulaisia.

Sukulaisten lisäksi mainittiin usein myös sekä ystäviä että heidän perheenjäseniään. Tämä on kiinnostava tulos, joka saattaa heijastaa uusia yhteisöllisyyden muotoja tilanteessa, jossa lapsia on vähemmän ja ydinperheen jäsenet saattavat aikuisiässä asua kaukana toisistaan. Myös entistä puolisoa ja hänen sukulaisiaan mainittiin, usein pariskunnan yhteisten lasten kautta. Vastauksissa oli paljon myös uutta, tämän päivän yksilöllistä kokemusta perheestä.

Kysely toteutettiin Perheystävällinen työpaikka -ohjelman tueksi: määrittelemään käsitettä ja slogania ”Koska meillä kaikilla on perhe” myös joksikin muuksi kuin mainospuheeksi. Halusimme tuoda viestimme rinnalle todellisten ihmisten yksilöllisiä, henkilökohtaisia ajatuksia siitä, mikä on perhe, nimenomaan juuri vastaajille itselleen.

Työn ja perheen yhteensovittamisen kontekstissa vaikuttavia tekijöitä ovat perheen kokoonpano siinä mielessä, kuinka paljon se kuormittaa tai vie resursseja ihmiseltä, mutta myös positiivisessa mielessä. Perhe on voimavara ja voi parhaimmillaan tasapainottaa työn tuottamaa kuormitusta.

Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma valmentaa työnantajia perheystävällisempään työkulttuuriin ja käytäntöihin. Työnantajan on tärkeää olla tietoinen nykyaikaisesta ja yksilöllisestä perhekäsityksestä.

Vaikka kaikki perheen kokoonpanot eivät kuulu lainsäädännön turvin esim. perhe-etuuksien piiriin, eikä niiden tarvitsekaan, on työnantajan hyvä ymmärtää, mitä tärkeitä elementtejä työntekijän muuhun elämään kuuluu. Meistä kukaan ei voi pilkkoa itseään erillisiksi paloiksi, joista yksi pala menee töihin ja toinen vastaa kotiasioista, vaan olemme kokonaisuuksia. Kannamme kaikkia elämäämme koskettavia asioita mukanamme. Joskus ne vaikuttavat enemmän meihin, jolloin esimerkiksi työssä suoriutuminen kärsii. Niin on kuitenkin kaikilla, esimiehillä, alaisilla, omistajalla, pääjohtajalla.

Koska meillä kaikilla on perhe.

Lisätietoja kyselystä antaa koordinaattori Katja Varjos, katja.varjos(at)vaestoliitto.fi, 040 638 6880

 
 
 

Kyselymme kertoo: Moni kokee ystävät perheenjäseniksi