Coface - 60 vuotta toimintaa eurooppalaisten perheiden puolesta

15.5.2018

Eurooppalainen perhejärjestöjen verkosto, Coface, täyttää 60-vuotta ja juhlistaa sitä kansainvälisenä perheiden päivänä 15.5. Väestöliitto on Cofacen jäsen.

Coface on avoin ja moniarvoinen verkosto, joka yhdistää kansallisia ja alueellisia moninaisia perheitä edustavia järjestöjä. Sen tavoitteena on saavuttaa parempi yhteiskunta kaikille perheille ja se pohjaa toimintansa solidaarisuuteen, syrjimättömyyteen ja tasavertaisiin mahdollisuuksiin. Cofacen jäsenjärjestöt edustavat laajaa osaamista mm. sosiaalipolitiikka, koulutus, taloudellinen osallisuus, tuki ja hoiva, vammaisuus, sukupuolten tasa-arvo, maahanmuutto, kulutus sekä internetin turvallisuus ja tietoturva.

Lue lisää Cofacemn toiminnasta ja 60-vuotistaipaleesta järjestön sivuilta.

 
 
 

Coface - 60 vuotta toimintaa eurooppalaisten perheiden puolesta