Barnavårdsföreningen sai Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen

19.11.2018

Työelämän perheystävällisyyden kehittäminen haastaa kaikkia sanoista tekoihin. Osoituksena tästä Väestöliitto myönsi tänään Lapsen oikeuksien foorumissa Hämeenlinnassa Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen Barnavårdsföreningen i Finland r.f.:lle.

Järjestö on ollut mukana Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa vuodesta 2016 ja tehnyt pitkäjänteistä kehittämistyötä 125 henkeä työllistävässä lastensuojeluorganisaatiossaan. Työpaikalla pyritään toimimaan tavoilla, jotka edistävät perheystävällisyyden toteutumista ja henkilöstön tasapuolista kohtelua.

Erityisasiantuntija Anna Kokko Väestöliitosta kertoo, että ohjelma on tarkoitettu kaikille yrityksille ja organisaatioille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Sen tavoitteena on tukea työn ja perhe-elämän yhteensovittamista arjen teoissa, asenteissa, johtamisessa ja esimiestyössä. Tunnuksen voi saada, jos organisaatio käy läpi ohjelman ja saavuttaa kehittymisestään ja kokonaisarvioinnista hyväksyttävät tulokset. 

Perheen käsite on laaja: perheenjäseniä ovat yhtä lailla pienet lapset, teini-ikäiset nuoret kuin iäkkäät omaiset, joiden hoitoon ja huolenpitoon liittyvät järjestelyt ovat osa yhä useamman työssäkäyvän arkea.

Barnavårdsföreningen i Finland toiminnanjohtaja Pia Sundell toteaa: ─ Olemme ohjelman aikana käyneet läpi tarkasti, mitä perheystävällisyys meillä käytännössä tarkoittaa. Muutosta on tapahtunut läpileikkaavasti sekä asenteissa että työnteon tavoissa. Olemme kehittäneet omassa organisaatiossamme perheen ja työn yhteensovittamista tukevia työaikajoustoja ja muita järjestelyjä. Kannustamme kaikkia muitakin mukaan tähän prosessiin.

Perheystävällisyydestä hyötyvät työntekijät, työnantajat ja läheiset. Perheen ja työn yhteensovittaminen puhuttaa, ja uusia haasteita tulee työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa jatkuvasti eteen. Yhä useampi työantaja haluaakin juuri siksi kuulua perheystävällisyyden puolesta toimivien kärkijoukkoon.

Lisätietoa:

Erityisasiantuntija Anna Kokko, Väestöliitto, anna.kokko@vaestoliitto.fi, 050 342 0572
Toiminnanjohtaja Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland r.f., pia.sundell@bvif.fi, 040 501 9105

 
 
 

Barnavårdsföreningen sai Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen