Poikien Puhelimen 2018: Suuria tunteita ja vihapuhetta

4.4.2019

Väestöliiton Poikien Puhelin vastasi vuonna 2018 yhä useampaan yhteydenottoon – päivystyspalveluissa kertyi yhteensä lähes 17 000 kohtaamista, joka on viidennes enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös Youtube-kanavan kommenttikenttää käytettiin huomattavasti vilkkaammin väylänä esittää Poikien Puhelimelle kysymyksiä. Osa yhteydenotoista nostatti asiantuntijoissa huolta syrjivän puheen viljelemisestä nuorten keskuudessa. Vuonna 2018 vihapuhe-kategorian alle kertyi reilu kolme prosenttia puheluista. Vihapuhetta kuultiin kuitenkin päivittäin myös muissa yhteydenotoissa, ja se viestii eriarvoistavista asenteista nuorten arjessa.

Poikien Puhelin vastasi viime vuonna yli 14500 puheluun, joiden suosituimpia puheenaiheita olivat jälleen seksi, sukuelimet ja murrosikä. Tehokkaamman puhelinpalvelujärjestelmän käyttöönoton myötä vastausprosenttia pystyttiin nostamaan huomattavasti. Kohderyhmä eli alle 20-vuotiaat pojat ja nuoret miehet löysi entistä paremmin myös verkkopalveluihin. Arkipäivisin palvelevassa chatissa käytiin vuoden aikana yli 2000 keskustelua, mikä on yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Myös Poikien Puhelimen YouTube -kanavan kommenttipalstasta tuli entistä suositumpi väylä esittää itseä askarruttavia kysymyksiä.

Poikien Puhelin alkoi vuonna 2017 seurata vihapuheen esiintymistä yhteydenotoissa palveluun. Viime vuonna vihapuhe-kategoriaan luokiteltiin reilu kolme prosenttia kohtaamisista puhelimessa. Tänään julkaistavassa vuoden 2018 raportissa vihapuhesisältöjä on tarkasteltu lähemmin.

”Vihapuhetta esiintyy useimmiten porukalla soitetuissa puheluissa, ja se on sisällöltään suurimmalta osin vastaajaan kohdistuvaa haistattelua ja uhoamista. Osassa kerrotaan myös ihmisryhmää panettelevaa, kielteisiin stereotyyppeihin perustuvaa ja selkeästi keksittyä tarinaa. Suurin osa vihapuheesta oli joko homofobista tai rasistista”, toteaa Poikien Puhelimen palvelupäällikkö Anders Huldén.

Vihapuhetta sisältävien puheluiden määrä on kokonaisuuteen nähden pieni, mutta pienikin määrä vihapuhetta vaikuttaa ilmapiiriin ja rakentavan vuoropuhelun syntymiseen. Kohtaamisissa puututaan syrjivään puheeseen ja pyritään tarjoamaan tilalle asiallista tietoa. Usein puhelu kääntyykin rakentavaksi keskusteluksi eri ihmisryhmiin liittyvistä ennakkoluuloista.

’’Soittajat toistavat usein selvästi aikuisilta opittuja, halventavia puhetapoja. Aikuisten oma esimerkki sekä puuttuminen vihapuheeseen on tärkeää niin kodeissa kuin kouluissa ja vapaa-ajan harrastuksissa. Puuttumattomuus ylläpitää kiusaamista mahdollistavia rakenteita ja nostaa kynnystä ottaa puheeksi mahdollisia omia huolenaiheita’’, Huldén muistuttaa.

Varsinkin auktoriteettiasemassa olevien sekä julkista mediatilaa käyttävien aikuisten tulisi muistaa vastuunsa niin oman sanavapauden käyttämisessä kuin sen väärinkäytöksiin puuttumisessa.

Chatissa vihapuhetta esiintyi todella vähän. Sen sijaan chatin yleisimmäksi puheenaiheeksi nousivat tunteet. Yksi Poikien Puhelimen tavoitteista onkin poikien tunnetaitojen vahvistaminen ja sen myötä ahtaan poikakoodin murtaminen.

’’Pojat kokevat chat-alustan turvallisempana ympäristönä tunnepuheelle. Puhelimeen soitetaan usein porukassa, jossa tunnepuheelle ei ehkä koeta olevan sijaa. Chattiin sen sijaan tullaan keskustelemaan pääsääntöisesti yksin, eikä tarvetta roolin vetämiselle ole yleisön puuttuessa’’ toteaa nuorten asiantuntija Tommi Huhtaniemi Poikien Puhelimesta.

Väestöliiton Poikien Puhelin on alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille suunnattu valtakunnallinen ja maksuton matalan kynnyksen puhelin- ja chat-palvelu. Palveluun voi ottaa yhteyttä nimettömänä, saada keskusteluapua ja kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä. Puhelin päivystää arkisin klo 13–18 numerossa 0800 94884 ja chat klo 13–15 osoitteessa www.poikienpuhelin.fi. Yhteydenottoihin vastaavat Väestöliitossa työskentelevät koulutetut ammattilaiset.

Poikien Puhelimen vuosiraportin 2018 löydät täältä.

Poikien Puhelimen Youtube-kanava.

 

Lisätietoja:

Anders Huldén

Palvelupäällikkö, Väestöliiton Poikien Puhelin

anders.hulden@vaestoliitto.fi, 040 669 5019

 
 
 

Poikien Puhelimen 2018: Suuria tunteita ja vihapuhetta