Suomessa yhä eroja terveydenhuollon laadussa ja hoitoon pääsyssä sosiaaliryhmien välillä

22.11.2017

Väinö Kanniston tunnustuspalkinto 2017 Sonja Lumpeelle

Väestöliitto on myöntänyt vuoden 2017 Väinö Kanniston tunnustuspalkinnon FT Sonja Lumpeelle. Hänen väitöskirjastaan selviää, että sosiaaliryhmien välinen oikeudenmukaisuus ei kaikilta osin toteudu terveydenhuollossa. Väitöskirjassa terveydenhuollon saatavuutta ja laatua tarkasteltiin sepelvaltimotoimenpiteiden sekä vältettävissä olevien kuolemien kautta.

Terveydenhuoltojärjestelmien keskeisimpiä tavoitteita on terveyspalveluiden oikeudenmukainen jakautuminen eri väestöryhmien välillä. Vaikka mm. terveydenhuollon toimintakyky ja teknologia ovat kehittyneet, on sosiaaliryhmien välillä silti merkittäviä eroja. Tämä näkyy tutkimuksen mukaan siinä, että pienituloinen kuolee suurituloista useammin syistä, jotka olisivat olleet vältettävissä laadukkaalla ja oikea-aikaisella hoidolla.

Tutkimuksessa huomattiin, että erikoissairaanhoidon keinoin vältettävissä kuolemissa epäoikeudenmukaisuus oli suurempaa, mutta myös perusterveydenhuollon keinoin estettävissä kuolemissa havaittiin epäoikeudenmukaisuutta. Suurituloisilla esiintyi myös vähemmän astma-, diabetes- ja epilepsiakuolemia verrattuna pienituloisiin. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin jatkuvaa suurituloisia suosivaa eriarvoisuutta sepelvaltimoiden ohitusleikkauksissa ja pallolaajennuksissa.

Väitöskirjassa on kehitetty tilastollisia menetelmiä terveydenhuollon sosioekonomisen oikeudenmukaisuuden arvioimiseksi rekisteriaineistoja hyödyntäen. Väitöskirjassa kehitettiin muun muassa menetelmä, jonka avulla voidaan vertailla alueellisia eroja oikeudenmukaisuudessa.

Väinö Kanniston rahasto jakaa tunnustuspalkintoa parhaasta väestötieteellisestä opinnäytteestä kuolleisuus- ja terveystutkimuksen alalla. Palkinnon arvo on 1 000 euroa. Väinö Kanniston tunnustuspalkintoja on jaettu vuodesta 1998, kyseessä on nyt 13. palkinto.

 

Lisätietoja:

Sonja Lumme, erikoistutkija THL,
029 524 7218, sonja.lumme(at)thl.fi

Anna Rotkirch, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen johtaja,
040 776 3086 anna.rotkirch(at)vaestoliitto.fi
 

Lumme, Sonja. Developing methodology of measuring socioeconomic equity in health care using register data. Väitöskirja: Helsinki: University of Helsinki, 2017. ISBN 978-951-51-3108-9 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/181360https://helda.helsinki.fi/handle/10138/181360

 
 
 

Suomessa yhä eroja terveydenhuollon laadussa ja hoitoon pääsyssä sosiaaliryhmien välillä