Isovanhemmat turvaavat lapsen hyvinvointia perhekriisien aikana

11.9.2018

Mediatiedote 11.9.2018

Isovanhemmat tukevat runsain mitoin aikuisia lapsiaan ja lapsenlapsiaan. Heidän merkityksensä korostuu etenkin perhekriisien, kuten vanhempien avioeron aikana. Tällöin isovanhempien kanssa aikaa viettävät lapset voivat paremmin kuin lapset, joilla ei ole isovanhempia tukenaan. Lapsenlapsen syntymä myös vahvistaa isovanhempien kokemusta elämän merkityksellisyydestä.

Muun muassa nämä seikat selviävät Antti O. Tanskasen ja Mirkka Danielsbackan tuoreesta Intergenerational Family Relations -kirjasta, joka kokoaa yhteen sukupolvien välistä vuorovaikutusta koskevia tutkimustuloksia useista eri maista ja useilta eri aloilta, kuten sosiologiasta, psykologiasta ja biologiasta. Isovanhempien ohella kirjassa käsitellään myös muita ”apuvanhempia”, kuten tätejä, setiä ja enoja.

Eri sukulaisten osallistumisessa lasten hoivaamiseen on myös eroja. Äidin sukulaiset osallistuvat yleensä lasten elämään isän sukulaisia enemmän ja naiset enemmän kuin miehet. Lisäksi biologiset sukulaiset koetaan usein läheisemmiksi ja heitä autetaan enemmän kuin ei-biologisia sukulaisia. Kirja esittelee tuloksia, joita on saatu sekä suomalaisilla Sukupolvien ketju -aineistoilla että useita muita maita koskevilla aineistoilla.

- Monesti ajatellaan, että ihmisen evoluution merkitys vähenee yhteiskuntien modernisoituessa. Usein voi kuitenkin olla toisinpäin. Kun käyttäytymistä rajoittavat kulttuuriset tekijät heikkenevät ihmiset voivat toimia vapaammin, jolloin lajityypillisten tekijöiden merkitys korostuu, Tanskanen ja Danielsbacka toteavat.

Kirja on ilmestynyt syksyllä 2018 arvostetun Routledge-kustantamon julkaisemana.

Tanskanen, A.O. & Danielsbacka, M.: Intergenerational Family Relations: An Evolutionary Social Science Approach. New York & London: Routledge, 2019 www.routledge.com/9781138091870

 

Lisätietoja:

Antti O. Tanskanen, 040-5893980, antti.tanskanen(at)utu.fi
Mirkka Danielsbacka, 050-3049408, mirkka.danielsbacka(at)vaestoliitto.fi

 

Tanskanen ja Danielsbacka toimivat tutkijoina Väestöliiton Sukupolvien ketju -hankkeessa, jossa tutkitaan kahta perhesukupolvea: vuosina 1945–50-syntyneitä suomalaisia suuria ikäluokkia ja heidän aikuisia lapsiaan. Hankkeessa on kerätty tietoa sukulaisten ja ystävien välisestä yhteydenpidosta ja avunannosta vuosina 2007 ja 2012 toteutetuin seurantakyselyin. Koneen säätiön ja Otto A. Malmin säätiön rahoittama kolmas aineistokeruu toteutetaan syksyllä 2018.

 
 
 

Isovanhemmat turvaavat lapsen hyvinvointia perhekriisien aikana