Päivitetty Seksuaalioikeudet-julkaisu: kestävä kehitys mukana

19.12.2019

Väestöliitto julkaisi päivitetyn version vuonna 2015 tehdystä suositusta Seksuaalioikeudet-julkaisusta. Uusi julkaisu antaa kattavan kuvan seksuaalioikeuksista ihmisoikeuksina ja selventää niiden suhdetta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

 

Seksuaalioikeudet-julkaisu päivitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden valossa

Väestöliitto julkaisi päivitetyn version vuonna 2015 tehdystä suositusta Seksuaalioikeudet-julkaisusta. Uusi julkaisu antaa kattavan kuvan seksuaalioikeuksista ihmisoikeuksina ja selventää niiden suhdetta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Seksuaalioikeudet-julkaisussa käsitellään seitsemää seksuaalioikeutta. Julkaisu käsittelee seksuaalioikeuksia ihmisoikeuksina ja korostaa niiden merkitystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Julkaisu sisältää esimerkkejä ja ideoita, miten seksuaalioikeudet voidaan ottaa huomioon käytännön työssä ja hankkeissa.

Seksuaalioikeudet ovat seksuaalisuuteen liittyviä ihmisoikeuksia, ja niillä tarkoitetaan yksilöiden oikeutta päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.  Jokaisella on oikeus määrätä itse omasta kehostaan ja päättää haluaako olla seksuaalisesti aktiivinen vai ei. Lisäksi seksuaalioikeudet takaavat oikeuden ilmaista ja toteuttaa oman seksuaaliseen suuntautumisensa mukaista seksuaalisuutta samalla kunnioittaen muiden oikeuksia. Jokaisella on myös oikeus vaikuttaa yhteiskunnissa omaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Seksuaalioikeuksien perustana ovat vapaus, tasa-arvo, yksityisyys ja itsemääräämisoikeus.

Seksuaalioikeudet ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden keskiössä. Niiden kantava periaate on, ettei ketään jätetä kehityksestä jälkeen (Leave no-one behind). Kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteena on muuttaa globaalin kehityksen suuntaa niin, että ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja poistetaan äärimmäinen köyhyys maailmasta.

Seksuaalioikeuksien toteutuminen vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta, edistää kestävää kehitystä ja laajemmin ihmisoikeuksien toteutumista. Siksi niiden toteutuminen on yksilöille ja yhteiskunnille äärimmäisen tärkeää.

Julkaisu on tuotettu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin ja se on osa Väestöliiton Väestötietosarjaa. Julkaisu on maksuton. 

Julkaisu on luettavissa sähköisesti Väestöliiton Hyvä kysymys –verkkopalvelusta

Painetun version tilaus ja lisätietoja: Sanna Kotiranta, globaalikasvatuksen asiantuntija, sanna.kotiranta@vaestoliitto.fi, 040 641 5999