Seksuaaliterveyteen ja perhesuunnitteluun kohdennettuja kehitysyhteistyövaroja vertaileva raportti on julkaistu

18.2.2020

Seksuaaliterveyteen ja perhesuunnitteluun kohdennettuja kehitysyhteistyövaroja vertaileva raportti on julkaistu. Raportti vertailee rahoituksen vuoden 2018 trendejä 12 eri Euroopan maassa.

Raportti vertailee rahoituksen vuoden 2018 trendejä 12 eri Euroopan maassa. Raportin mukaan Suomen kehitysyhteistyörahoitus seksuaaliterveydelle on pysynyt samantasoisena vuodesta 2017 vuoteen 2018.

Suomen tuki UNFPA:lle, YK:n väestörahastolle, vuonna 2018 oli 22.7 miljoonaa euroa (yleisrahoitus ja korvamerkitty) ja pysyi kutakuinkin samana vuoteen 2017 verrattuna. Kuitenkin, Suomi on supistanut rahoitustaan UNFPA:lle vuodesta 2016 alkaen, ja parhaimpina vuosina tuki on yltänyt 50 miljoonaan euroon (2014).

Suomen kehityspolitiikan painopisteenä on naisten ja tyttöjen oikeudet ja erityisesti seksuaalioikeudet. Marraskuussa järjestetyssä ICPD25 Nairobi konferenssissa Suomi sitoutui muun muassa lisäämään yleisrahoitusta UNFPA:lle.

Suomella on mahdollisuus ja tahtotila kasvattaa perhesuunnittelulle ja seksuaaliterveydelle kohdennettuja kehitysyhteistyömäärärahoja. Nyt nämä lupaukset tulee saada vain käytäntöön.

Tutkimuksen teetti Countdown 2030 Europe seksuaaliterveysjärjestöjen verkosto, jonka jäsen Väestöliitto on.

 

Raportti luettavissa kokonaisuudessaan täältä (EN)