Väestöliiton #paljonenemmänkuinseksi -kampanja juhlii seksuaalioikeuksia

5.6.2020 klo 09:00

Tänään alkaa kaksiosainen kampanja #paljonenemmänkuinseksi. Seksuaalioikeuksista puhuttaessa puhe kääntyy usein pelkkään seksiin tai stereotypioiden toisteluun. Kuitenkin kyse on jostain paljon isommasta: seksuaalioikeudet tarkoittavat perustavalaatuisista ihmisoikeuksia, joista koko maailman tulevaisuus on riippuvainen.

Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteensa, terveyteensä, kehoonsa ja lisääntymiseensä liittyvistä asioista ilman pelkoa syrjinnästä ja väkivallasta. Lisäksi seksuaalioikeudet takaavat oikeuden ilmaista ja toteuttaa oman seksuaalisen suuntautumisensa mukaista seksuaalisuutta samalla kunnioittaen muiden oikeuksia.

Kampanjan keskeiset päivämäärät on valittu YK:n kestävän kehityksen 5.6. ja 3.7. alatavoitteiden mukaan, jotka liittyvät seksuaalioikeuksiin. Tavoitteita on yhteensä 17: Seksuaalioikeuksien kannalta tavoitteet 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille sekä tavoite 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia ovat merkittävät. Kampanjan ensimmäinen osa keskittyy kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen ja toinen osa ehkäisyn merkitykseen. 

#paljonenemmänkuinseksi 5. kesäkuuta: Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus

Vapaus tehdä itsenäisiä ja vastuullisia valintoja ei voi toteutua ilman tietoa seksuaalisuudesta. Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tavoitteena on seksuaalisuuteen liittyvien myönteisten arvojen ja asenteiden sekä tietojen ja taitojen välittämistä kaiken ikäisille ihmisille läpi elämänkaaren.  Tästä huolimatta monissa maissa seksuaalikasvatusta ei ole tarjolla. Niissäkin maissa, joissa seksuaalikasvatusta on, saattaa se olla normittavaa ja jättää eri vähemmistöryhmät ulkopuolelleen. Tieto seksuaalisuudesta kuuluu kuitenkin kaikille, ja se on #paljonenemmänkuinseksi.

#paljonenemmänkuinseksi 3. heinäkuuta: Ehkäisy

Ehkäisyn avulla yksilöllä on mahdollisuus päättää omasta elämästään. Ehkäisyn ollessa kunnossa seksuaalielämä on nautinnollisempaa ja turvallisempaa, koska ei tarvitse huolehtia seksitaudeista ja suunnittelemattomista raskauksista. Ehkäisy on yksi osa turvallista ja nautinnollista seksuaalielämää, johon kuuluu merkittävänä osana myös muun muassa toisen kunnioitus, kommunikaatio sekä suostumus.

Tästä huolimatta ehkäisyn saatavuus on toteutunut huonosti, mikä koskettaa maailmanlaajuisesti etenkin nuoria. Ehkäisyllä on suuri merkitys siihen, että nuoret voivat itse päättää tulevaisuudestaan. Esimerkiksi lapsiavioliitot ja teiniraskaudet johtavat usein koulunkäynnin keskeyttämiseen, mikä vaikuttaa monen nuoren tulevaisuuteen ja oikeuteen tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta elämästään. Ehkäisyn saatavuus on #paljonenemmänkuinseksi.

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #paljonenemmänkuinseksi.

Kampanja toteutetaan osittain ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin ja Countdown 2030 Europe -konsortion #BecauseSheCounts -kampanjan tuella.