Suomen kehitysyhteistyörahoitus seksuaaliterveydelle laskenut

18.1.2018

Seksuaaliterveyteen ja perhesuunnitteluun kohdennettuja kehitysyhteistyövaroja vertaileva raportti on julkaistu.

Raportti vertailee rahoituksen vuoden 2016 trendejä 12 eri Euroopan maassa. Raportin mukaan Suomen kehitysyhteistyörahoitus seksuaaliterveydelle on edelleen laskenut. Kun tuki on vuonna 2015 ollut 57,8 miljoonaa euroa, vuonna 2016 vastaava luku oli vain 24,9 miljoonaa euroa. Pudotusta on näin ollen tullut 57 prosenttia. Keskeisin romahdusta selittävä tekijä on kehitysyhteistyöhön ja sen myötä myös YK:n väestörahastoon kohdistuneet leikkaukset. Väestörahaston tuki väheni 46 prosentilla vuodesta 2015.
Tutkimuksen teetti Countdown 2030 Europe seksuaaliterveysjärjestöjen verkosto, jonka jäsen Väestöliitto on.


Voit lukea raportin tästä!