Eurooppalaiset maat kasvattivat perhesuunnitteluun ohjattuja kehitysyhteistyömäärärahojaan – Suomen rahoitus pysyi vakaana

31.1.2019

Perhesuunnitteluun ja seksuaaliterveyteen kohdennettuja kehitysyhteistyövaroja vertaileva raportti on julkaistu. Raportti vertailee rahoituksen vuoden 2017 trendejä 12 eri Euroopan maassa.

Raportin mukaan Suomen kehitysyhteistyörahoitus perhesuunnittelulle on pysynyt vuodesta 2016 vuoteen 2017 verrattuna samantasoisena.

Mielenkiintoista kuitenkin on Suomen edelleen vuodesta 2016 supistunut rahoitus YK:n väestörahastolle, UNFPA:lle. UNFPA:n tuki oli vuonna 2017 17,5 miljoonaa euroa, kun se parhaimpina vuosina on yltänyt 50 miljoonaan euroon (2014). Suomella on seuraavalla hallituskaudella siis täydet mahdollisuudet kasvattaa perhesuunnittelulle ja seksuaaliterveydelle kohdennettuja kehitysyhteistyömäärärahoja.

Suomen kehityspolitiikan painopisteenä on naisten ja tyttöjen oikeudet ja erityisesti seksuaalioikeudet. Poliittinen tahtotila voisi näkyä rahoituksessa entistä vahvemmin.

Tutkimuksen teetti Countdown 2030 Europe seksuaaliterveysjärjestöjen verkosto, jonka jäsen Väestöliitto on.

Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa täältä. (Englanniksi)