Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä vaihtaa nimensä Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmäksi

13.3.2019

Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä on päättänyt vaihtaa nimensä Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmäksi.

Ryhmän tavoitteena on jatkossakin lisätä poliittista painoarvoa ja rahoitusta sukupuolten väliselle tasa-arvolle sekä ja seksuaali- ja lisääntymisterveydelle ja –oikeuksille Suomen kehityspolitiikassa. Lisäksi ryhmä tulee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden universaaliuden hengessä edistämään tasa-arvoa ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja –oikeuksia myös Suomessa.

”Jokaisella pitää olla oikeus päättää omasta kehostaan ja lastenhankinnasta, jokaisen seksuaalisuutta pitää suojella ja jokaiselle pitää tarjota seksuaalikasvatusta päätösten ja suojelun tueksi. Suomessa ja kaikkialla.” muistuttaa ryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Hanna Sarkkinen.

Ryhmän nimenmuutos on myös linjassa ryhmän kattojärjestön European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights –organisaation nimenmuutoksen kanssa. Kattojärjestö oli aiemmin European Parliamentary Forum on Population & Development.

Ryhmä järjestää tilaisuuksia, laatii tietolehtisiä, tapaa vaikuttajia ja esittää kirjallisia kysymyksiä ja kannanottoja. Ryhmän jäsenten on mahdollista myös osallistua opintomatkoille ja kansainvälisiin konferensseihin ja kokouksiin.

Uusi Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmä muodostetaan vaalien jälkeen. Kaikki halukkaat ensi kauden kansanedustajat ovat tervetulleita mukaan edistämään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja –oikeuksia. Uuden ryhmän muodostamista koordinoi Väestöliitto.

Nimenmuutoksen myötä ryhmän nettisivut löytyvät jatkossa osoitteessa eduseke.wordpress.com.

 

Hanna Sarkkinen
hanna.sarkkinen@eduskunta.fi

Elina Korhonen
elina.korhonen@vaestoliitto.fi