Globaaleja tasa-arvoasioita edistävien järjestöjen yhteinen viesti hallitusneuvotteluihin

9.5.2019

Väestöliitto yhdessä Plan International Suomen, Solidaarisuuden, UN Womenin ja World Visionin kanssa on lähettänyt puolueille viestinsä siitä, mitä heidän tulisi vaatia kehitysyhteistyön osalta hallitusneuvotteluissa. Ensinnäkin naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen tulee säilyttää Suomen kehityspolitiikan ensimmäisenä painopisteenä. Tämän tulee sisältää myös seksuaalioikeudet. Toisena viestinä on kehitysyhteistyön rahoituksen tason nostaminen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2028 mennessä. Liitteenä järjestöjen viestit ja ja niiden taustaa sekä järjestöjen yhteystiedot.