Väestöliitto laatii vuosittain suomenkielisen tiivistelmän YK:n väestörahasto UNFPA:n vuosiraportista State of World Population.

Lisätietoja

Elina Korhonen

09 2280 5176

etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

10-vuotiaat tytöt muuttavat maailman

10-vuotiaat tytöt muuttavat maailman. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista 2016.

Jossain päin maailmaa 10-vuotiaalla tytöllä on edessään rajaton määrä mahdollisuuksia. Hän voi tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja ja vaikuttaa koulutukseensa, myöhemmin uraansa ja osallistua samalla koko yhteiskunnan kehittämiseen. Jossain toisaalla 10-vuotiaan tytön tulevaisuudennäkymät ovat hyvin erilaiset. Tytön elämään vaikuttavat syrjivät normit ja oikeuksia rajoittava lainsäädäntö. 10-vuotiaana tyttö saatetaan pakottaa naimisiin. Hän ei saa koulutusta ja tulee äidiksi jo lapsena. Tulevaisuus ei kuulu hänelle itselleen. 10-vuotiaat tytöt muuttavat maailman -raportti korostaa, että terveet ja koulutetut tytöt ovat avain YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Panostamalla tyttöjen oikeuksien toteutumiseen yhteiskunnista tulee vauraampia, koulutustaso nousee ja lapsi- ja äitiyskuolleisuus vähenevät.

Suojaan myrskyltä - naiset ja tytöt huomioitava kriiseissä.

Suojaan myrskyltä - naiset ja tytöt huomioitava kriiseissä. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista 2015. 

Viime vuonna sadasta miljoonasta humanitaarisen avun tarvitsijasta noin neljännes oli lisääntymisikäisiä tyttöjä ja naisia. Heidän tarpeisiinsa ei ole täysin pystytty vastaamaan. Tyttöjen ja naisten vaihtoehdot selviytyä ja toipua kriiseistä ovat rajatummat syrjinnästä ja epätasa-arvosta johtuen. Naisten ja tyttöjen tulee voida osallistua oman yhteisönsä ja kansakuntansa kehittämiseen. Sen lisäksi, että tasa-arvoiseen kehitykseen panostaminen tukee ihmisoikeuksia, edistää se pitkällä aikavälillä aidosti kestävää kehitystä.

1,8 miljoonan voima - nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista 2014.

Maailmassa elää tällä hetkellä 1,8 miljardia 10–24-vuotiasta nuorta, ja nuorten lukumäärä kasvaa nopeimmin köyhimmissä maissa.

Nuoria aikuisia ei ole koskaan ollut näin paljon. Nuoret muodostavat valtavan taloudellisen ja sosiaalisen potentiaalin. Se, miten vastaamme nuorten tarpeisiin ja tavoitteisiin, tulee määrittelemään koko maailman tulevaisuuden.

1,8 miljardin voima – nuoret ja tulevaisuuden muutos kertoo nuorten potentiaalista ja niistä investoinneista, joita valtioiden ja kansainvälisten yhteisön pitäisi tehdä nyt varmistaakseen maailman kestävä kehitys.

 

 

Äidiksi lapsena - Miten ehkäistä teini-ikäisten raskauksia? Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista 2013. 56 s

Tahdolla, ei tuurilla - perhesuunnittelu, ihmisoikeudet ja kehitys

 

 

Tahdolla, ei tuurilla- perhesuunnittelu, ihmisoikeudet ja kehitys Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista 2012. 50 s. 

PAINOS LOPPU.

UNFPA 2011
7 miljardia ihmistä – 7 miljardia mahdollisuutta Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista 2011. 50 s.

PAINOS LOPPU.

 

 

Muutoksen sukupolvi - Kriiseistä ja konflikteista uuteen alkuun Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista 2010. 54 s.

PAINOS LOPPU.