Väestöliitto toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Malawissa sekä Afganistanissa, Nepalissa ja Tadzhikistanissa yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa. Malawissa edistämme erityisesti nuorten seksuaalioikeuksia, ja Afganistanissa, Nepalissa ja Tadzhikistanissa vammaisten seksuaalioikeuksia.

Yhteistyötä tehdään myös Kynnys ry:n kanssa Keski-Aasian tasavalloissa. Työn tavoitteena on vammaisten naisten voimaannuttaminen ja itsetunnon kasvattaminen.

Väestöliitto tekee vaikuttamistyötä ja on jäsenenä Countdown 2030 Europe -konsortiossa, jonka tavoitteena on lisätä rahoitusta ja poliittista sitoutumista ehkäisymenetelmien saatavuuden takaamiseksi maailmassa.

Tue työtämme tästä!