Vuonna 2009 alkoi hanke, joka tähtää vammaisten naisten voimaantumiseen ja itsetunnon vahvistumiseen Keski-Aasian tasavalloissa (Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan).

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä vammaisten tyttöjen ja naisten tietoisuutta omista oikeuksistaan, etenkin seksuaalioikeuksista. Tavoitteena on myös vammaisten tyttöjen ja naisten perheenjäsenten sekä vammaisten kanssa työskentelevien viranomaisten tietoisuuden lisääminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi Keski-Aasian maissa järjestetään koulutustilaisuuksia, vertaistoimintaa sekä luodaan vammaisuutta, seksuaalisuutta ja seksuaalioikeuksia käsitteleviä materiaaleja.

Väestöliitto toimii hankkeessa Kynnys ry:n sekä Keski-Aasian maiden vammaisten naisten järjestöjen yhteistyökumppanina. Hanke pohjautuu Kynnys ry:n aikaisempiin kehitysyhteistyöhankkeisiin alueella, joissa on tuettu vammaisia naisia ja heidän verkostoitumistaan. Hanketta rahoittaa Suomen ulkoasiainministeriö.

Täältä saat lisätietoa hankkeesta.