Kunta tilaajana

Väestöliiton Kotisisar Oy tekee perhetyötä ostopalveluna toimialueemme kunnissa. Palvelua voi ostaa maksusitoumuksella, jolloin perheen sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä Kotisisar Oy:n toimistoon ja selostaa perheen tarpeen ja antaa perheen yhteystiedot. Maksusitoumus toimitetaan kirjallisena. Perhetyöntekijän käynneistä sovitaan jatkossa suoraan perheen kanssa. Perhetyöntekijä työskentelee Väestöliiton sosiaalityöntekijän ohjauksella. Työstä raportoidaan säännöllisesti tilaajalle. Työ laskutetaan kunnalta, perhetyön perustuntihinta on 31,80€. Tehostetun perhetyön perustuntihinta on 39,75€.

Palvelemme myös asiakkaita, joilla on omaishoidon palveluseteli. Asiakkaalla on tällöin kaupungin myöntämä omaishoidon palveluseteli ja lista kunnan hyväksymistä palveluntuottajista. Asiakas ottaa itse yhteyttä ja hoidosta sovitaan suoraan perheen kanssa. Työ veloitetaan palvelusetelin mukaisesti myöntäneeltä taholta, perustuntihinta 31,80 euroa.

Perhetyötä voi ostaa myös palvelusetelillä.

Perhetyöntekijät ovat Kotisisar Oy:n työntekijöitä, joilla on sosiaali- tai terveysalan tutkinto.

Perhetyötä ohjaa
Palvelujohtaja
Satu Sepänmaa
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi
puh. 020 799 5651