Suomalaista palvelua

Lapsettomuushoidot

Lapsettomuushoito

Noin joka kuudes hedelmällisessä iässä oleva pari kohtaa tahatonta lapsettomuutta. Lapsettomuushoito auttaa erinomaisin tuloksin ja jopa 80 % hoitoon tulevista lapsettomuutta kohdanneista saa toivomansa lapsen.

Lapsettomuushoidot kehittyvät jatkuvasti ja Väestöliiton klinikoilla on käytössä korkeatasoiset ja alan uusimpien vaatimusten mukaiset lapsettomuuden tutkimus- ja hoitomenetelmät.

Lapsettomuushoitojen aloittamista edeltää aina huolellinen kliininen tutkimus ja perustutkimukset, jotka tehdään molemmille osapuolille. Lapsettomuushoito ja sen valinta riippuu sekä lapsettomuuden syistä että hoidossa olevan parin omasta tilanteesta. Tutkimusten jälkeen pariskunnalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma.