Suomalaista palvelua

Luovutettujen munasolujen ja siittiöiden käyttö eli donor-hoidot

Tilanteissa, joissa omien sukusolujen (munasolut tai siittiöt) tuotanto on hiipumassa tai loppunut, voidaan harkita luovutettujen sukusolujen käyttöä. Luovutettujen sukusolujen käyttöä voidaan myös suunnitella, jos raskaus omilla sukusoluilla ei ole onnistunut useista yrityksistä huolimatta.

 

Kaikki sukusolujen luovuttajat on valittu huolella ja he ovat käyneet läpi terveystarkastuksen. Luovuttajien on lain mukaan rekisteröidyttävä, koska hoidosta syntyneellä lapsella on oikeus saada tietoonsa luovuttajan henkilöllisyys (Laki hedelmöityshoidoista).

 

Suurin osa munasoluluovutushoidoista tehdään vastaanottajille tuntemattomien, rekisteröityjen munasoluluovuttajien soluilla, mutta myös vastaanottajalle tuttu henkilö voi luovuttaa munasoluja. Munasoluluovutushoidossa luovuttaja käy läpi munarakkuloiden kypsytyshoidon ja munasolujen keräyksen. Munasolujen vastaanottajalle annetaan kohdun limakalvoa valmistavaa lääkitystä ennen alkionsiirtoa.

 

Rekisteröityneiden, vastaanottajalle tuntemattomien luovuttajien siittiöiden pakastusta ja säilytystä varten Väestöliiton kaikilla klinikoilla toimii spermapankki. Spermaa voi luovuttaa myös ns. tunnettuna luovuttajana nimetylle saajalle. Siittiöiden luovutus

 

Joskus hoito voidaan tehdä luovutetuilla alkioilla. Luovutetut alkiot ovat pakastettuja, hoidossa olleiden toisten parien lahjoittamia.

 

Luovutettujen sukusolujen käyttö vaatii aina huolellista suunnittelua ja valmistelua, sekä keskustelua psykologin kanssa hoidon erityispiirteistä johtuen.