Suomalaista palvelua

Tieteellinen tutkimus

Väestöliiton lapsettomuusklinikoilla on pitkät perinteet tieteellisen tutkimuksen tekemisessä. Klinikoillamme on viimeisen 15 vuoden aikana valmistunut useita väitöskirjoja ja Pro gradu-opinnäytteitä, joiden aiheet liittyvät sekä kliinisten lapsettomuushoitojen kehittämiseen että erilaisiin lisääntymisbiologisiin kysymyksiin munasolujen kuoren rakenteesta siittiöiden toimintaan.

 

Yhtenä tärkeänä painopistealueena on ollut koeputkihedelmöityshoitoihin osallistuvien parien ja hoitojen avulla syntyneiden lasten hyvinvointi ja terveys. Olemme olleet myös mukana tutkimuksissa, joissa pyritään löytämään alkion laatua ja elinkykyä ennustavia tekijöitä.

 

Tutkimus- ja kehitystoimintamme ansiosta olemme olleet eturintamassa muun muassa alkiodiagnostiikan käyttöönotossa Suomessa. Yhteistyökumppaneittemme kanssa olemme myös olleet luomassa uusia tutkimussuuntia, esimerkiksi alkion kantasolututkimus sai Suomessa alkunsa Väestöliiton lapsettomuusklinikan ja Helsingin yliopiston yhteistyöprojektina.

 

 

Uudet alkion tutkimusmenetelmät

Lapsettomuushoitoja ja alkioiden viljely- ja valintamenetelmiä tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti.

 

Alkioiden valinta perustuu nykyisin alkioiden morfologiaan eli ulkonäköön. Kerätyn tiedon ja hoitojen tulosten perusteella on opittu tunnistamaan morfologisesti hyvälaatuinen alkio. Morfologia antaa kuitenkin kuvan vain osasta alkion kehityskykyä.

 

Kehityskykyä voidaan seurata tutkimalla alkion elinolosuhteita eli viljelyliuosta ja siinä tapahtuvia muutoksia viljelyn aikana. Klinikkamme on osallistunut laajaan kansainväliseen yhteistyötutkimukseen, jossa on kehitelty menetelmää alkion elinkyvyn ennustamiseen metabolomiikan keinoin.

 

Helsingin klinikallamme on käytössä soluviljelykaapissa toimiva valokuvausmenetelmä (time-laps mikroskopia). Se on kehitetty alkioiden jatkuvaan seurantaan ja tulokset ovat antaneet uutta tietoa alkioiden kehitysvaiheista.