Suomalaista palvelua

Munasolujen luovutus

Hedelmöityshoidoissa tarvittavista munasoluista on jatkuvasti pulaa

Munasolun luovuttajaksi sopii 18–35-vuotias, perusterve nainen, jolla ei ole suvussa tiedossa vakavia periytyviä sairauksia. Useimmiten hänellä on omia lapsia.

 

Luovuttajaksi ryhtyvän on suostuttava siihen, että hänen henkilötietonsa annetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) ylläpitämään luovutusrekisteriin ja, että nämä henkilötiedot voidaan luovuttaa hoidon tuloksena syntyneelle henkilölle hänen täytettyään 18 vuotta, mikäli hän niitä pyytää.

 

Hyväksytylle luovuttajalle maksetaan kulukorvaus tekemästään sukusolulahjoituksesta.