Suomalaista palvelua

Sperman luovutus

Luovutetuilla siittiöillä autetaan lapsettomia

Sperman luovutus mahdollistaa hedelmöityshoidon joko lapsettomalle pariskunnalle, naisparille tai itselliselle naiselle. Luovuttajan tulee olla 20–45-vuotias perusterve mies, jolla ei ole suvussa tiedossa vakavia periytyviä sairauksia.

 

Hyväksytylle luovuttajalle maksetaan käynneistä kulukorvaus. Luovuttajaksi ryhtyvän on suostuttava siihen, että hänen henkilötietonsa annetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) ylläpitämään luovutusrekisteriin ja, että nämä henkilötiedot voidaan luovuttaa hoidon tuloksena syntyneelle henkilölle hänen täytettyään 18 vuotta, mikäli hän niitä pyytää. Luovuttajalla ei ole juridisia velvoitteita syntyvää lasta kohtaan.