Väestöliitto hakee viestinnän harjoittelijaa.

Väestöliitto on valtakunnallinen hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija. Tavoitteenamme on edistää nuorten ja perheiden hyvinvointia, vahvistaa vanhemmuutta ja parisuhteita sekä suomalaisen yhteiskunnan moninaisuutta. Toimimme perheiden ja koko väestön seksuaaliterveyden ja -oikeuksien puolesta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Olemme yhteiskunnallinen vaikuttaja, luotettava tutkija sekä palveluiden tuottaja. Jalkautamme toimintaamme ja teemme sitä tunnetuksi tiedottamalla, kouluttamalla ja julkaisemalla toimialaamme liittyviä materiaaleja erityisesti verkkoympäristössä.

Etsimme Väestöliiton viestintätiimiin korkeakouluharjoittelijaa syksyksi 2017 ja toista kevääksi 2018. Harjoittelun edellytyksenä on yliopiston/korkeakoulun harjoittelutuki, mutta Väestöliitto maksaa erillisen korvauksen yhdeltä/kahdelta kuukaudelta.

Harjoittelijan keskeisiin tehtäviin kuuluvat intra- ja internetsivujen päivittäminen, blogien ja uutiskirjeiden toimittaminen, media- ja muiden tilaisuuksien järjestelyissä avustaminen, Väestöliiton tilaisuuksissa kuvaaminen, esitteiden teossa avustaminen ja muut viestinnän tehtävät.

Työtehtävät edellyttävät suomen kielen hallintaa sekä keskeisten ohjelmistojen hyvää osaamista. Muu kielitaito ja graafinen osaaminen ovat eduksi. Harjoittelijalta toivomme reippautta, oma-aloitteisuutta, tiimityökykyä ja hyviä sosiaalisia taitoja. Harjoittelijan tehtäviin sopivia koulutusaloja ovat esimerkiksi valtio- ja yhteiskuntatieteellinen ja kauppatieteellinen.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään osoitteeseen jaana.syrjala@vaestoliitto.fi 15.6. mennessä. Lisätietoja harjoittelusta saa sähköpostitse samalta henkilöltä.