Tästä löydät Väestöliiton graafisen ohjeiston josta löytyvät selkeät ohjeet käytettäväksi kaikessa Väestöliiton visuaalisessa suunnittelussa.

Väestöliitolla on pitkät perinteet perheiden ja nuorten hyvinvoinnin rohkeana ja asiantuntevana puolesta puhujana. Tehtävät ja tavoitteet ovat muuttuneet ajan haasteiden mukana. Nämä muutokset näkyvät myös Väestöliiton ulkoisessa ilmeessä, joka on raikas ja yhdenmukainen.

Ilme ja logo viestivät Väestöliiton arvojen mukaisesti siitä, mitä haluamme olla: ihmisläheinen, luotettava, ennakkoluuloton, yhteistyökykyinen ja oikeudenmukainen sosiaali- ja terveysalalla toimiva järjestö.

Väestöliiton hedelmällisyyttä symboloiva merkki sai graafisen ilmeen uudistuksen yhteydessä vuonna 2006 pehmeyttä, lämpöä ja joustavuutta säilyttäen kuitenkin asiantuntijan dynaamisen otteen. Väestöliiton vihreä tunnusväri kuvastaa uudistumista, kasvua ja hedelmällisyyttä. Väestöliiton nimilogon täsmällinen ja suoralinjainen muotoilu kuvaa asiantuntijuutta antaen ryhtiä pehmeälinjaiselle merkille. Näin Väestöliiton uusi tunnus on inhimillinen, asiantunteva ja tasapainoinen.