It`s OK - lyhytvideo keskustelun avauksiin kotokoulutuksissa ja vastaanottovaiheessa

7.12.2016

Katso It`s OK – sarjan ensimmäinen video Youtubesta

Monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa tuotetaan kotoutumiskoulutuksiin ja turvapaikkaprosessiin sarja lyhytfilmejä yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja seksuaalioikeuksiin liittyvistä teemoista.

Storytelling, eli tarinallisuus, tai tarinankerronta, on tapahtumien muuttamista sanoiksi, kuviksi ja ääniksi. Tarinoiden kertomisella on pitkät perinteet, niitä kertomalla on mm. viihdytetty, opetettu, säilytetty kulttuurillista perintöä ja välitetty arvoja.

Työskentelymenetelmänä tarinan kertomista käytetään avuksi ilmentämään asioita, tarinoiden avulla syvennetään ymmärrystä ja kommunikoidaan tulkintoja. Sen avulla ilmennetään asioita ja niiden merkityksiä. Tarinallisuus on siis tapa jakaa ja tulkita informaatiota. Se toimii enemmänkin vuorovaikutuksen ja tiedon jakamisen kuin innovoinnin välineenä.

Kertomalla tarinan kerrot enemmän kuin kertomalla faktoja. Tarinan avulla voidaan välittää enemmän asiayhteydestä kuin asian esittelyllä. Esimerkiksi naisen/miehen kertomus kokemuksestaan voi tuoda uusia näkökulmia ajatteluun jonkin toimintatavan hyväksyttävyydestä tai tuomittavuudesta. Tarinoiden avulla voidaan siis kuvata todellisia tapahtumia tai kertoa ongelmista, haasteista ja mahdollisuuksista sekä myönteisistä ratkaisuista.

Jakamalla tietoa tarinan avulla ryhmä jäsenet voivat saada paremman käsityksen siitä miten muut ryhmän jäsenet asian ymmärtävät kuin esimerkiksi vain kysymyksiin vastaamalla. Tarinallisuus toimii merkitysten antajana esimerkiksi kulttuurisille arvoille, toimintatavoille, ja lainsäädännölle.

Tarinan voi kertoa monella eri tavalla. Monissa kulttuureissa tarinoilla ja saduilla on opettava tai viestiä välittävä merkitys.  
Tarinan avulla voidaan lisätä ymmärrystä ja pohtia eri vaihtoehtoja, kuten:
•    millaisena eri henkilöt kokevat tilanteen
•    millaisilla eri tavoilla tilanteessa voisi toimia

Väestöliiton aiemmin toteuttaman Tasa-arvoa ja seksuaaliterveystietoa kotoutumiskoulutuksiin hankkeen tuloksena tiedämme, että seksuaalioikeusiin liittyvät teemat ovat usein haasteellisia kotokoulutusten opettajille ja jäävät siksi usein vähälle huomiolle. Videokuvakerronta voi tukea opettajia ja kouluttajia, mutta ennen kaikkea maahan muuttaneita käsittelemään arkaluonteisiakin aiheita mielekkäällä ja havainnollisella tavalla.

Lyhytvideot toimivat keskustelunavauksina. Niitä voidaan käyttää ammattilaisten koulutustilaisuuksissa, vanhempien ja nuorten ryhmäkeskusteluissa tai henkilökohtaisessa konsultaatiossa. Video johdattelee kysymyksiin ”miten toimisit itse?” ”onko tuo ok?” ”mitä pitäisi tehdä?” ” millaisen keskustelun kävisit oman nuoresi kanssa?” ” miten sinun kotimaassasi toimittaisiin?” jne.

Teemoina maahan muuttaneen nuoren ja vanhempiensa välinen sukupolvi- ja kulttuurikuilu sekä maahan muuttaneen nuoren /perheen tutustuminen siihen mikä on ok Suomessa.  Kaikissa videoissa tulee olemaan viestinä ”It`s OK”
Videot on toteutettu ilman dialogia ja ovat helposti ymmärrettäviä ja monitulkintaisia. Videoissa on positiivinen sävy, jolloin keskusteluryhmissä oivallus syntyy tulkintojen ja tunteiden kautta.