Seksuaaliterveyden mentorointia Helsingissä vuonna 2017

11.5.2017

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa kolmen mukana olevan järjestön aktiiveja tasa-arvo ja seksuaalioikeuksien sekä seksuaaliterveyden välittäjiksi omissa kieliryhmissään.

Seksuaaliterveyden mentorointitoiminta vuoden loppuun (2017). 

Perheet kokonaisuuden monikulttuurisuustyö on aiemmin tuottanut koulutuskokonaisuuksia mm. Tasa-arvo ja seksuaalioikeus teemasta kotoutumiskoulutuksissa oleville aikuisille maahanmuuttajille, turvapaikanhakijoille, nuorille yksitulleille jne. Nyt olemme saaneet Helsingin kaupungilta rahoituksen Seksuaaliterveyden mentorointitoiminnan kehittämiseen yhteistyössä kolmen maahanmuuttajajärjestön kanssa Helsingin alueella. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa kunkin mukana olevan järjestön aktiiveja tasa-arvo ja seksuaalioikeuksien sekä seksuaaliterveyden välittäjiksi omissa kieliryhmissään. Koulutuksen käytyään välittäjä osaa neuvoa ja opastaa muita oman kieli- ja kulttuuriryhmänsä edustajia ao. teemoista. Tavoitteena on, että välittäjien avulla tieto, osaaminen ja uskallus puhua seksuaalioikeuksiin ja seksuaaliterveyteen liittyvistä aiheista kohdekieliryhmissä paranee, tarvittavan tiedon hankinta helpottuu, sukupolvien välinen tiedonkulku paranee ja tätä kautta kyetään ehkäisemään seksuaalioikeuksiin ja – terveyteen liittyviä haittoja maahan muuttaneissa perheissä.

Hankesuunnitelman mukaisesti mukana on nyt kolme ns. pakolaiskielillä toimivaa järjestöä. Monikulttuurinen- ja monikielinen AL-Birr ry. naisjärjestö, somalikielinen, pääasiassa nuorisotoimintaan suuntaava Konsom ry. sekä Ariana – afgaaninaisten järjestö ry.

Rahoittaja: Helsingin kaupunki

Lisätietoja: Anita Novitsky puh; 050 3257173 tai anita.novitsky(at)vaestoliitto.fi