Tutkimus Womento mentoroinnin pitkäaikaisvaikutuksista

17.7.2017

Sonja Papunen omassa opinnäytetyössään on tutkinut minkälaiset pitkäaikaiset vaikutukset ovat olleet Womento mentoroinnilla korkeasti koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten työllistymiseen ja hyvinvointiin

Sonja opinnäytetyössään on haastattelut 32 Womento aktoria, jota olivat mukana toiminnassa vuosina 2012-2014. Koko tutkimus luettavissa Theseus sivuilla.