- käytetään kokemusasiantuntijapaneeleita ja -neuvostoja järjestötyön kehittämiseen: uusien hankkeiden testaaminen, kommentointi, toiminnan arviointi ym

- puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä että kokemusasiantuntija otetaan aktiivisesti mukaan keskusteluun ja että kaikkien näkemyksiä kuunnellaan.