- järjestö selvittää etukäteen tilan esteettömyyden

- näkövammaiselle kokemusasiantuntijalle kerrotaan millainen tila on, miten paljon on yleisöä ja muut keskeiset tiedot (esim. kuvailu tulkataan muiden puhujien visuaaliset materiaalit)

- huomioidaan avustajan ja/tai tulkin tarve (esim. viittomakielen tulkki)