Yhteiskunnalliset toimijat ja palvelut voivat hyötyä monella tavalla kokemusasiantuntijuudesta. Kokemusasiantuntijat voivat tarjota nimenomaan asiakaslähtöisen näkökulman palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen. Kokemusasiantuntijana toimiva henkilöllä on mahdollisuus hyödyntää monipuolisesti omaa taustaansa, kokemuksiaan ja tietojaan. Toiminta tuo mielekkyyttä elämään ja tiedon siitä, että on tarpeellinen ja hyödyllinen suomalaiselle yhteiskunnalle. Kokemusasiantuntijatoiminnassa mukana olevilla maahan muuttaneilla henkilöillä on mahdollisuus kehittyä arvostetuiksi asiantuntijoiksi ja ansaita sillä myös lisätuloja.

Kokemusasiantuntijat täydentävät ja syventävät kolmannen sektorin asiantuntemusta ja työtä. Tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisen kannalta on merkittävää, että kokemusasiantuntijoiden kautta saadaan totuudenmukaista tietoa ja aitoja kokemuksia maahanmuuttajataustaisilta henkilöitä ja heidän kotoutumisestaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Näin voidaan myös edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, joka tarkoittaa mm. tasa-arvon toteutumista ja erilaisuuden tunnustamista yhteiskunnassamme.