Suosittelemme kokemusasiantuntijalle korvauksen maksamista heidän asiantuntijana toimimisestaan erilaisissa tilaisuuksissa ja haastatteluissa.  Korvaus on hyvä määritellä etukäteen, sopimuksen ja tilanteen mukaan ja maksu tulee tapahtua pian puheenvuoron jälkeen. Jos tilaisuuden järjestäjä ei maksa palkkioita, niin suosittelemme että järjestö huolehtii palkkion maksusta.

Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n palkkiosuositukset  (2018):
 

Oppilaitosyhteistyö, seminaarit, alustukset, paneelit, luennot ja koulutustilaisuudet : 100 – 600 € + matkakulut

Ryhmänohjaus ja valmistelutyö: 25 €/tunti + matkakulut

Asiakastapaamiset ja tukihenkilötoiminta: 50 €/sovittu tapaaminen + matkakulut

Kokouspalkkio: 50 – 100 € + matkakulut

Kehittämisprojektiin osallistuminen: 300 – 600 € + matkakulut

Muu työskentely (mm. havainnointi, haastattelu, vertaisryhmät, auditointi, työryhmätyöskentely): 25 €/tunti + matkakulut
 

http://www.kokemusasiantuntijat.fi/tietoa/kat-koulutuksen-suositukset-ja-palkkiosuositukset/ - Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry