Kokemusasiantuntijuus on taitoa, joka on kehittynyt pitkällisen henkilökohtaisen kokemuksen ja sisäistyneen tiedon myötä. Kokemusasiantuntijalla on halua ja kykyä hyödyntää kokemuksiaan erilaisissa yhteyksissä muiden parhaaksi. Kokemusasiantuntijana toimiminen on aina vapaaehtoista eikä siihen voida ketään velvoittaa tai pakottaa.

Maahan muuttaneet voivat toimia kotoutumisen kokemusasiantuntijoina tai asiantuntijoina siinä, miten palvelut voivat kohdata paremmin maahanmuuttajia ja päinvastoin. He voivat toimia  kokemusasiantuntijoina myös muissa teemoissa kuten mielenterveys-, vammais- tai päihdekysymyksissä. 

MIllainen on kotoutumisen kokemusasiantuntija

- hänellä on omakohtaista kokemusta maahanmuutosta ja kotoutumisesta uuteen maahan
- osaa kertoa mikä häntä on kotoutumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet ja miksi ne ovat olleet tehokkaita
- osaa kertoa mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet hänen omaan kotoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt ja vaikeuttanut sitä
- osaa kääntää omat, usein vaikeatkin kokemuksensa voimavaraksi ja autaa muita saman kokeneita
- haluaa vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon ja tietoisuuden lisääntymiseen 
 

Kokemusasiantuntija voi esiintyä yleisötilaisuudessa tai mediassa kuten televisiossa tai radiossa, tai hän voi antaa haastattelun lehdille tai muulle medialle. Kokemusasiantuntija voi toimia asiantuntijajäsenenä erilaisissa ohjausryhmissä ja neuvostoissa. Hän voi olla viranomaisten tai päättäjien kuultavana. Kokemusasiantuntija voi myös pitää luentoja ja toimia kouluttajana.

Kaikki kokemusasiantuntijuuden muodot perustuvat viestintään ja vuorovaikutukseen. Tyypillistä on, että kokemusasiantuntija saa palautetta esittämästään joko tilanteessa välittömästi tai myöhemmin, esim. median kautta tai henkilökohtaisesti.