Tekemämme ohjeistuksen tarkoituksena on ohjata järjestöjä käyttämään maahan muuttaneiden kokemusasiantuntijuutta osana työtään eettisesti kestävällä tavalla. Periaatteet on koottu Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman ja Väestöliiton Monikulttuurisuustiimin kokemusten pohjalta.  

Kokemusasiantuntijuuden riskit liittyvät tilanteiden hallintaan ja palautteen vastaanottoon. Koska henkilö puhuu paljolti omista kokemuksistaan ja omista näkemyksistään, hän asettaa itsensä alttiiksi henkilökohtaiselle kritiikille. 

Kokemusasiantuntijoiden esiintyminen ja toiminta voi herättää kielteistä tai liian voimakasta media- ja some-huomiota, jonka seurauksia on etukäteen vaikeaa arvioida. Järjestötoimijoiden ja kokemusasiantuntijoina toimivien henkilöiden tulee tiedostaa nämä riskit ja järjestön tulee olla valmis tukemaan kokemusasiantuntijoita varsinkin kielteisen palautteen tapahtuessa.