- aina tarvittaessa ja ainakin vuoden alussa varmistetaan onko henkilö vielä halukas toimimaan kokemusasiantuntijana

- Ilmapiiri pidetään avoimena ja painotetaan, että aina saa olla yhteydessä eri asioista, pyydetään palautetta (esim. miten järjestö voisi paremmin tukea, millaisille uusille yleisöille voisi tarjota kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroa, yms)

- esim. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilmassa kokemusasiantuntijoiden keskinäiset tapaamiset ovat kaksi kertaa vuodessa ja niissä on virkistyksellinen ja koulutuksellinen osuus (esim. perehtymistä vammaispoliittisiin ajankohtaisuuksiin)