Tukea annetaan aina tarvittaessa ja ainakin vuoden alussa varmistetaan onko henkilö vielä halukas toimimaan kokemusasiantuntijana

Ilmapiiri pidetään avoimena ja painotetaan, että aina saa olla yhteydessä eri asioista, pyydetään palautetta esim. siitä miten järjestö voisi paremmin tukea, millaisille uusille yleisöille voisi tarjota kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroa yms.

Koulutetuille kotoutumisen kokemusasiantuntijoille järjestetään yhteisiä tapaamisia pari kertaa vuodessa. Tapaamiset voivat sisältää kokemusten jakamista, tutustumista toisiin sekä koulutuksellista sisältöä ja tietojen päivittämistä ajankohtaisiin asioihin. Voidaan myös järjestää teemakoulutuksia kokemusasiantuntijuuteen liittyvissä aiheissa.

Esim. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilmassa kokemusasiantuntijoiden keskinäiset tapaamiset ovat kaksi kertaa vuodessa ja niissä on virkistyksellinen ja koulutuksellinen osuus (esim. perehtymistä vammaispoliittisiin ajankohtaisuuksiin)