Kokemusasiantuntijaehdokkaiden valinta

Järjestötoimijoiden on oltava vastuullisia kokemusasiantuntijoiden valinnassa ja heidän velvollisuutensa on arvioida parhaan kykynsä mukaisesti kokemusasiantuntijoiksi pyrkivien henkilöiden henkisen tilan vakautta.

Kokemusasiantuntijaksi valikoituvan/valittavan henkilön tulee olla riittävän vakaa niin, etteivät mahdolliset asiantuntijuuden pintaan tuomat muistot ja kokemukset tai kielteinen palaute vie toimintakykyä. Tämän arvioiminen helpottuu, kun ihmisen kanssa ollaan tekemisissä erilaisissa tilanteissa. Henkisesti epävakaassa tilanteessa olevaa henkilöä ei pidä asettaa kokemusasiantuntijaksi vaikka hän itse sanoisi olevansa valmis toimimaan tehtävässä. Tämä on erityisen tärkeää silloin kun kyseessä on mielenterveysasioihin liittyvä kokemusasiantuntijuus.

Kokemusasiantuntijoita etsittäessä on monipuolisuus tärkeää. Otetaan huomioon valittavien henkilöiden sukupuoli, ikä, uskonto, taustamaa, elämäntilanne, ammatillinen osaaminen, kokemus ja taustatiedot ym.

Valintatilanteessa kokemusasiantuntijaehdokkaille annetaan riittävästi tietoa siitä mistä on kyse.

Valittavan henkilöllä tulee olla riittävä etäisyys omaan kokemukseensa ja kykyä tarkastella omia kokemuksiaan laajemmassa mittakaavassa.