Väestöliiton Monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa toimi marraskuusta 2009 maaliskuuhun 2012 FINFO-neuvontapalvelu. Se tarjosi kotoutumista tukevaa neuvonta- ja informaatiopalvelua etenkin EU:n ulkopuolelta Suomeen muuttaville. FINFO-neuvontamalli on ollut ainoa valtakunnallinen neuvontapalvelu, joka tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa useilla eri kielillä. Neuvonnan aihealueet ovat toiminnan aikana liittyneet mm. sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen, työntekoon, opiskeluun sekä yleisiin lupa-asioihin liittyviin kysymyksiin.

FINFO-palveluihin kuului puhelin- ja sähköpostineuvontaan perustuva valtakunnallinen monikielinen palvelu, audiovisuaaliseen sisältöön painottuva internet-sivusto sekä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa asiakastyötä tekeville henkilöille kehitetty palveluportaali. Kehittämistoimintaa rahoitti Euroopan Kotouttamisrahasto ja RAY.

Palvelukielinä toimi toimintakautena: suomi, englanti, venäjä, somali, kiina, arabia ja ranska. FINFO-palveluun tuli yhteydenottoja noin 800, joista valtaosa puhelimitse (87 %). Lähes puolet yhteydenotoista on ollut venäjänkielisiä ja noin kolmasosa englanninkielisiä. Yhteydenottoja tuli valtakunnallisesti sekä ulkomaita.

FINFO-neuvontapalvelun toiminta päättyi 30.3.2012 Väestöliitossa, mutta toiminnan siirtämistä toiselle toimijalle selvitetään. Mahdollisesta toiminnan jatkamisesta ilmoitetaan erikseen mm. monikulttuurisen osaamiskeskuksen nettisivuilla:
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/

Väestöliitto kiittää kaikkia kehittämistoiminnassa mukana olleita hyvästä yhteistyöstä!