Vanhemmuutta vahvistava "Puhutaan kotoutumisesta"-ryhmätoiminta

Maahanmuuttajavanhempia mietityttävät monet asiat lasten kasvatukseen, koulunkäyntiin ja suomalaiseen päiväkoti- ja koulutusjärjestelmään liittyen.

Monikulttuurisuustiimissä kehitetty toimintamalli tukee kotoutumista ja vanhemmuutta erityisesti perheissä, jotka ovat asuneet maassa vasta vähän aikaa. Ryhmätoiminta vahvistaa vanhemmuutta ja ehkäisee perheen sisäisten valtasuhteiden vääristymistä, jota tapahtuu helposti silloin kun vanhemmat jäävät tärkeän tiedon ulkopuolelle.

Ryhmiä voi järjestää kouluissa, päiväkodeissa ja myös neuvoloiden toimesta. Myös järjestöt ja vapaaehtoiset voivat järjestää ryhmiä. Ryhmässä on kaksi ohjaajaa ja yleensä noin 5-10 osallistujaa. Ryhmät tapaavat yleensä noin 4-8 kertaa. Ideoita ryhmissä käsiteltäviin teemoihin saadaan ohjaajille tarkoitetussa koulutuksessa sekä Ohjaajan opas –kirjasta. Monikulttuurisuustiimin asiantuntijoita voi kutsua ryhmiin vieraileviksi asiantuntijoiksi.
 

"Puhutaan kotoutumisesta"- Ryhmänohjaajan koulutus

Koulutamme mallin käyttöön sekä ammattilaisia että vapaaehtoisia toimimaan ryhmänohjaajina. Koulutus kestää n. 3 kk ja se sisältää 3 lähiopetuspäivää ja oman ryhmän ohjaamisen opetuspäivien välissä.

Toimintamalli sopii erityisen hyvin sellaisten maahanmuuttajayhdistysten toimintaa, jotka haluavat osallistua kotoutumisen tukemiseen. Maahanmuuttajayhdistyksissä on kieli- ja kulttuuriosaamista, josta on hyötyä ryhmien ohjaamisessa. Tästä lisätietoja vapaaehtoistoiminnasta.

Lisätietoja antaa

Monikulttuurisuuden asiantuntija Mina Zandkarimi
puh. 050 325 6450
mina.zandkarimi(at)vaestoliitto.fi

Ryhmätoimintaa arvioitiin Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan myöntämällä rahoituksella vuosina 2012-2013. Lisätietoja ryhmätoiminnasta löytyy ARVI-hankkeen loppuraportista.

OLETKO KIINNOSTUNUT JÄRJESTÄMÄÄN VERTAISRYHMÄN ESIMERKIKSI KOULUSSASI TAI PÄIVÄKODISSASI?

Vertaisryhmän ohjaajana toimiminen on palkitsevaa. Voit ilmoittautua Monikulttuurisen osaamiskeskuksen järjestämiin Avoimiin ryhmänohjaajakoulutuksiin tai hankkia Ohjaajan oppaan.  Tarvitset myös toisen ohjaajan partneriksi. Se voi olla kollega tai esimerkiksi jo hyvin kotoutunut maahanmuuttajataustainen henkilö, joka on mielellään käynyt ohjaajakoulutuksen. Monikulttuurinen osaamiskeskus pitää yllä koulutettujen ohjaajien Resurssipankkia. Voit saada  kauttamme yhteystietoja paikkakunnallasi asuvista, ohjaajakoulutuksen läpikäyneistä erikielisistä henkilöistä, jotka mahdollisesti voivat toimia kumppaninasi ryhmän ohjaajina ja tuoda mukanaa tärkeää kieli- ja kulttuurituntemusta.

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä:

Mina Zandkarimi
(09) 228 05245, gsm 050 325 6450
mina.zandkarimi(at)vaestoliitto.fi