Hillamaria Tuomi-Mark ja Hanna-Mari Salapuro 2014:

Maahan muuttaneiden miesten kotoutuminen -

Käytäntöjä, haasteita ja verkostotyöskentelyä monikulttuurisen miestyön kentällä

Millaisia haasteita miehet kohtaavat Suomeen muutettuaan?

Millaisia hyviksi koettuja toimintamalleja ammattilaisilla jo on käytössä heidän kotoutumisensa tukemiseksi, ja millaisia kehitystarpeita on edelleen olemassa?

Raportti kuvaa järjestötoimijoita, jotka työskentelevät maahanmuuttajatyön mieserityisten kysymysten parissa. Raportti myös kartoittaa aikaisempaa kotimaista ja ulkomailla tehtyä tutkimusta maahanmuuttajamiehistä ja heidän kotoutumisestaan.

Kirjoittajat ovat sosiaalipsykologian opiskelijoita Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella. Raportti on kurssityö, joka on syntynyt yhteistyössä Väestöliiton kanssa.

 Raporttiin pääset tästä.

 

*********************************************************************************************

Jenny Julkunen 2015:

Uskonnollisen ja seksuaali-identiteetin yhteensovittaminen -

Katsaus homoseksuaalisia muslimimiehiä koskevaan
sosiaalipsykologiseen tutkimukseen

 

Artikkeliin pääset tästä