Arvostus ja ihailu kumppanien kesken on oleellista ja rakkautta rakentavaa. Niiden vastakohdat, kuten jatkuva kritisointi ja toisen halveksunta on suhteelle erittäin tuhoisaa. Toimivassa parisuhteessa positiivista vuorovaikutusta on oltava enemmän kuin negatiivista.

Kun kumppanit osoittavat toisilleen paljon arvostusta, suhde kestää paremmin myös ristiriitoja. Arvostusta voi osoittaa pienilläkin eleillä, kuten huomioimalla sen, että toinen haluaa aloittaa keskustelun. Aito kuunteleminen lienee yksi tehokkaimmista arvostuksen osoituksista arjessa. Joissakin kulttuureissa puolisoiden välinen päivittäinen keskustelu ei ole tavallista tai aloitetta keskusteluun odotetaan vain toiselta osapuolelta.

On hyvä miettiä, mikä on sallittua ja hyväksyttyä missäkin kulttuurissa. Onko molempien kumppaneiden luvallista ja suotavaa osoittaa ihailua esimerkiksi julkisesti ja millä tavalla? Monissa kulttuureissa oman arvokkuutensa säilyttäminen on erityisen tärkeää. Esimerkiksi aasialaisessa kulttuurissa vastapuoli pitää itse huolen siitä, että käyttäytyy niin, ettei toinen koe oloaan epämukavaksi tai nolostu.

Arvostuksen ja ihailun osoittaminen voi olla pieniä tekoja, sanoja tai eleitä. Maahan muuttaneen kumppanin on tunnettava olonsa turvalliseksi ja turvatuksi, myös itselleen epävarmoissa tilanteissa. On tärkeää myös muistaa, että arvostusta toista kohtaan voi osoittaa arvostamalla hänen kieltään ja kulttuurisia tapojaan.

Tarina: ”En ymmärrä, miksi puolisoni ei halua kävellä rinnallani kadulla. Jos menemme jonnekin yhdessä hän tulee askeleen tai kaksi jäljessäni. Vaikka tiedän, että hänen kulttuurissaan nainen ja mies eivät kävele rinnakkain, minusta tuntuu, että hän häpeää minua tai ei halua näyttää julkisesti olevansa puolisoni”.