Jaetut kokemukset ja yhteinen ymmärrys antavat kumppaneille mahdollisuuden jakaa kokemuksia, muistella yhteisiä asioita ja löytää toistensa tarinoista itselle tuttuja elementtejä. Kahden kulttuurin parisuhteessa yhdistävät kokemukset historiasta ja puolison elämäntarinasta on rakennettava erikseen alusta saakka.

Tämän voi nähdä myös positiivisena haasteena. Kun ei voi tietää, miten toinen on aikaisemmin elänyt tai kokenut elämänhistoriansa, niin on pakotettu tutustumaan toiseen syvemmin. Kumppanin tuntemisen kautta oppii arvostamaan hänen ainutlaatuisuuttaan. Koska kahden kulttuurin suhteessa joudutaan myös neuvottelemaan parisuhteen sisäisistä rooleista, antaa se myös mahdollisuuden roolien monipuolistamiseen. Kumppaniin tutustuminen ei keskity ainoastaan alkusuhteeseen, vaan sitä tulisi ylläpitää koko suhteen ajan.

Tarina: ”Meille, Matille ja minulle on tärkeää, että kerromme toisillemme menneisyydestämme. Meidän on oltava kiinnostuneita ja kysyttävä ja kysyttävä. Kuinka eri tavoin osoitamme esimerkiksi ihailua tai arvostusta! Aluksi kun emme ymmärtäneet tätä, niin helposti loukkaannuimme toisillemme. Se, mikä minulle on avointa ja sallittua, on Matille aivan liian intiimiä. Arvostuksen ja kiintymyksen osoittamisessa molempien on hyvä oppia ymmärtämään toistensa tapoja.”