Myönteisen tunneyhteyden säilyttäminen kaksikulttuurisessa parisuhteessa onnistuu tutustumalla kumppanin kulttuuriin, tapoihin ja arvoihin. Yhteisiä merkityksiä luodaan vuorovaikutuksen kautta, pyrkien syvällä tasolla ymmärtämään mitä toinen tarkoittaa kysyen ja kuunnellen. Yhteisyyden ja me-hengen ylläpitäminen vahvistaa suhdetta. Kahdelle ihmiselle voi muodostua vain heille kuuluvia omia juttuja, omaa huumoria, muistoja, salaisuuksia.

Toimivan ja molempia tyydyttävän me-hengen luomiseksi on tärkeää ymmärtää, että puolison kulttuurissa tai arvomaailmassa jotkin asiat voivat saada hyvin erilaisen merkityksen kuin mihin on itse tottunut.

Kaksikulttuuriselle parille on me-hengen löytäminen tärkeää, sillä lapsuuden elämäntarinat voivat olla niin erilaisia, että sieltä voi olla vaikeaa ammentaa yhteisesti jaettavia muistoja. Kielitaito tai –taidottomuus ja maahanmuuttoon liittyvät muistot ja kommellukset voivat parhaimmillaan tarjota ehtymättömän lähteen yhteisten merkitysten luomiselle.