Turvallisuuteen tunteeseen vaikuttaa myös kumppaneiden keskinäisen tunneyhteyden luominen. Tunneyhteys tarkoittaa, että kumppanit voisivat ajasta ja paikasta riippumatta kohdata toisensa tunnetasolla yhä uudelleen ja uudelleen. Tällaisen luottamuksen rakentaminen vaatii yleensä vuosien yhteisiä kokemuksia ja arkista vuorovaikutusta, jolloin yhteiset arvot ja merkitykset ehtivät hahmottua.

Pari voi luoda myös niin sanottuja tunnevuorovaikutuksen rituaaleja, joiden kautta myönteisiä tunteita voi ilmaista vaikka päivittäin. Tällaisia ovat esimerkiksi halaus erotessa ja tavat pitää yhteyttä erillään ollessa.

Tunneyhteyden rituaalit on oltava sellaisia, jotka eivät ole kulttuurisidonnaisesti loukkaavia.

Tarina: ”Meidän perheellä on aikataulu, johon mahtuu myös molemmille vanhemmille omaa aikaa. Me syödään koko perhe yhdessä joka päivä kello viisi. Soitan myös monta kertaa päivässä puolisolle, käyn jopa päivällä kotona, jos pystyn. Tiedän, että voin olla rauhassa itsekseni, kukaan ei siitä pahastu. Kaksikielisyyttä pitäisi tukea kaikin tavoin ja kannustaa molempiin kulttuureihin, jotta lapset eivät häpeä muun maalaista vanhempaansa.”