Kahdessa eri kulttuureissa kasvaneilla kumppaneilla voi olla hyvin erilaisia käsityksiä perheestä, suvusta, lasten kasvatuksesta ja parisuhteen rooleista. Omasta kulttuurista nousevat tavat toimia parisuhteen ristiriitatilanteissa eivät välttämättä toimikaan kahden kulttuurin parisuhteessa.

Ihmisen tapa ilmentää ja osoittaa tunteita on kulttuurisidonnainen. Kehon kieli, sanojen merkitykset ja kosketus siirtyvät kuin huomaamatta käyttöömme kulttuurisessa kasvuympäristössämme. Monikulttuurisessa parisuhteessa on tärkeää tutustua toisen tapaan ilmaista tunteita ja käsitellä ristiriitoja.

Kahden kulttuurin parisuhteessa kumppaneilla voi olla ongelman sisällöstä poikkeava näkemyksiä. Tilanne saattaa aiheuttaa jännitteitä ja väärinkäsityksiä suhteeseen. Usein näistä asioista puhuminen selkiyttää kumppaneiden tarpeita ja toiveita. Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen luo myös yhteisiä merkityksiä, jotka kantavat suhdetta.

Ymmärrys erilaisista kulttuurisista tavoista ja ajattelumalleista yleensä auttaa käsittelemään ja löytämään ratkaisuja parisuhteen pulmatilanteisiin.

Yhteiselämässä joudutaan kohtaamaan monenlaisia ongelmia, etsimään ratkaisuja ja tekemään päätöksiä vaikeitakin tunteita nostavista asioista. Kaksikulttuurisessa parisuhteessa on tarkasteltava omaa reagointitapaa ja haettava uudenlaisia ratkaisumalleja omalle toiminnalle.

Parisuhteessa on tärkeää opetella neuvottelemaan ja keskustelemaan kumppnin kanssa. Samalla pitää opetella hyväksymään erilaisia tapoja toimia. Kaksikulttuurisen parisuhteen haasteeksi ristiriitatilanteissa voi muodostua kieli ja verbaalinen tapa ilmaista suuttumusta, pettymystä tai vihaa.

Merkittävää on, ettei vailita vain toisen kumppanin kulttuurista kumpuavaa tapaa käsitellä ongelmia ja ratkoa ristiriitoja, vaan löydetään juuri omalle parisuhteelle sopiva toimintamalli, jota molemmat kumppani opettelevat yhdessä soveltamaan ristiriitatilanteissa.

Tarina: ”Ei miellä koskaan ole oikein riidelty. Minä en ole riitelijä lainkaan, minut on kasvatettu kuuntelemaan ja kunnioittamaan puolisoni mielipidettä. Olen minä joskus ollut eri mieltä, mutta hyvin harvoin. En yleensä sano Karille, jos en ole samaa mieltä hänen kanssaan. Soitan äidille ja äiti osaa hyvin neuvoa, miten toimia sillä hän on ollut naimisissa isäni kanssa jo lähes neljäkymmentä vuotta. Luotan äidin taitoihin näissä miesasioissa.”