Tutkimusten mukaan osa parisuhdeongelmista on jatkuvia eli ratkaisemattomia ristiriitoja. Sellaista paria ei olekaan, jolla ei olisi henkilökohtaisista eroista johtuvia jännitteitä. Pari aina palaa erimielisyyksissään toistuviin ongelmiin. Ne liittyvät esimerkiksi persoonallisuus- ja temperamenttieroihin, erilaisiin elämäntapoihin, vakaumuksiin, ideologioihin, elämänfilosofioihin.

Ristiriita estää tai rikkoo ihmistenvälisen yhteyden. Kun vuorovaikutus jumittuu, ei ikuisia ongelmia kannatakaan yrittää ratkaista. Oleellista on miten pari oppii tulemaan toimeen ikuisten ongelmiensa kanssa ja käymään niistä rakentavaa keskustelua ymmärtääkseen mistä oikein on kysymys. Parin tulee näissä asioissa tehdä kompromisseja tai löytää uusia ratkaisumalleja käytännön tilanteisiin. Ongelmien käsittely riittävästi on välttämätön edellytys myös seksuaalisuuden ja intiimiyden toimivuudelle ja tyydyttävyydelle.

Taloudellisesta tuesta omalle lähtöperheelle voi tulla monelle kahden kulttuurin parille ikuinen ongelma. Yhteisöllisestä kulttuurista kotoisin oleva henkilön kotimaahan jääneet omaiset saattavat odottaa, että pois muuttanut sukulainen tukee heitä taloudellisesti. Individualistisen kulttuuritaustan omaava kumppani ei aina ymmärrä, että taloudellisen avun antaminen on maahan muuttaneen henkilön velvollisuus ja sisäinen tarve.

Tarina: ”Anna on minusta aika tyypillinen venäläinen nainen. Hänelle lapsi on se tärkein asia ja minun oli sitä vaikea ymmärtää, sillä vaikka lapsi on minullekin tärkeä, toivoisin, että Anna järjestäisi meille enemmän yhteistä aikaa. Taloudellisesti on ollut aika tiukkaa ja minusta oli erikoista, että Anna halusi auttaa perhettään kotimaassaan. Ihan mukavia ihmisiä he ovat, mutta eivät minun perhettäni enkä ymmärrä miksi meidän rahoja sinne pitäisi lähettää. Luulen, että Annan kulttuurissa omalla lapsuudenperheellä on ihan eri merkitys kuin suomalaiselle.”