Kokemukset lapsuudenperheestä ja omat odotukset vaikuttavat siihen käsitykseen, miten ajattelemme, että parisuhteessa kuuluu elää ja millainen on esimerkiksi ihannepuoliso. Kumppaneiden erilaisten odotusten yhteensovittaminen on parisuhteen haaste.

Kahden kulttuurin parisuhteessa vaikuttavat erityisesti tulevaisuuteen liittyvät haaveet ja odotukset. Lapsi tai nuori mallintaa omaa tulevaisuuttaan peilaamalla odotuksiaan niihin malleihin, joita yhteiskunta kulloinkin tarjoaa. Kun muutetaan toiseen maahan, joutuvat omat tiedot ja odotukset uudelleen puntaroitaviksi. Käsitys tulevaisuudesta uudessa kotimaassa, omasta asemasta kumppanina ja vanhempana voi merkittävästi poiketa puolison käsityksistä.

Kahden kulttuurin liitossa kumppanit joutuvat rakentamaan suunnitelmiaan uudella tavalla. Harvoin on tarjolla mallia siitä, miten monikulttuurista parisuhdetta hoidetaan, miten lasten kasvatukseen liittyvät kysymykset ratkaistaan, missä maassa eläkepäivinä eletään ja millainen kyseisen maan vanhuusturva on. Usein joudutaan pohtimaan ja ratkaisemaan niin ”isoja” asioita, että pienet toiveet ja unelmat jäävät huomaamatta.

Molempia puolisoita kuormittava maahanmuuttoon liittyvä byrokratia on omiaan viemään terän pieniltä, arkisilta tuntuvilta asioilta, jotka kuitenkin olisivat tärkeitä parisuhteen yhteisen tarinan rakentumiseksi. Erilainen kulttuurinen tapa kohdata kumppani, pienet viestit, tapa huomioida ja saada huomiota voivat jäädä huomaamatta, kun maahanmuuttoon liittyvät viralliset asiat kuormittavat molempia osapuolia eri tavoin.