Rakkaussuhteen alussa rakastunut pari haluaa jakaa toiselleen sisäistä maailmansa ja koko elämänsä. Suhteen vakiintuessa aktiivinen kiinnostus toisen jokapäiväistä elämää ja ajatuksia kohtaan voi hävitä ja sanonta ”kasvoimme erillemme” voikin pian olla totta. Jotta näin ei kävisi, on tärkeää olla aktiivisesti kiinnostunut toisen elämästä.

Kaksikulttuurisessa parisuhteessa kumppanin henkiläkohtaiseen elämään tutustuminen voi olla haastavaa. Erilainen elämänhistoria ja mahdollissti erilainen käyttäytymisnormistoa ja arvopohja vaikuttavat molempiin parisuhdekumppaniin.

On tärkeää tutustua kumppanin elämäntarinaan. Niihin kasvuolosuhteisiin ja siihen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, jossa kumppani on lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt. Kiinnostus kieleen ja kumppanin kielen opettelu avaa mahdollisuuksia tutustua toisen henkilöhistoriaan kuuntelemalla esimerkiksi sukulaisten ja ystävien tarinoita, tutustumalla lauluihin, kirjallisuuteen ja tarinoihin alkuperäiskielellä.

Tutustuminen ja osallistuminen muihin, Suomessa asuvinen, kumppanin lähtömaaasta tulleiden etnisen ryhmän edustajiin, toimii myös ymmärryksen rakentajana kumppanin henkilökohtisen elämään.

Toimivan parisuhteen perusta on läheinen ystävyys kumppanin kanssa. Kun olemme kiinnostuneita toistemme elämästä, emme kasva erillemme. Ystävinä voimme jakaa surut, ilot, pelot ja unelmat. Kumppanin sisäisen maailman tunteminen pitää suhteen elävänä ja helpottaa arjen elämää.