Klikkaamalla kuvaa pääset tutustumaan oppaan sisältöön

Työuramentoroinnilla tuloksiin – Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin” on Womenton työuramentorointimalliin perustuva opas. Sen tarkoituksena on toimia käytännönläheisenä käsikirjana niille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan työllistymistä tukevaa kotouttavaa työuramentorointia ammattitaitoisille, koulutetuille maahanmuuttajille.

► Työuramentoroinnilla pyritään vahvistamaan koulutettujen maahanmuuttajien työelämätaitoja ja -valmiuksia.

► Oppaassa käydään läpi mentoroinnin eri osa-alueet vaiheittain. Tavoitteena on antaa kokonaiskuva siitä, mitä työuramentoroinnin koordinointi ja taustatyö edellyttävät, millaisia asioita valmisteluvaiheessa on syytä ottaa huomioon sekä miten toteutus on mahdollista järjestää.

► Koulutusopas perustuu Väestöliiton Monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa toimivan Womento-hankkeen mentorointimallin 2012–2014 toiminnasta saatuihin kokemuksiin. Mentorointiryhmiin osallistui tuona aikana yli 200 vapaaehtoista aktoria ja mentoria.
 

Toivomme, että käytännönläheisten esimerkkien kautta opas rohkaisee eri tahoja toteuttamaan paikallista mentorointitoimintaa maahanmuuttajille sekä soveltamaan mallia myös muille kohderyhmille.

Opas on ladattavissa sähköisesti täältä.

Kirjaversion tilaamisesta voi olla yhteydessä: womento@vaestoliitto.fi

Väestöliiton työuramentorointikoulutus on erityisesti tarkoitettu sellaisille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan työuramentorointimallia maahanmuuttajille. Koulutuksen sisältö suunnitellaan yhteistyössä tilaajaorganisaation kanssa huomioiden kohderyhmä ja tavoitteet. Lisätietoa koulutuksista saat ottamalla yhteyttä: womento@vaestoliitto.fi
Klikkaa kuvaa nähdäksesi siitä suurennoksen.